×

Uzm.Tuğba BİLEK

Uzman Okul Öncesi Eğitimi Öğretmeni ve bir kız çocuğu annesi Tuğba BİLEK. 2010 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir MYO’da Çocuk Gelişimi Programını tamamlayarak, 2010 yılında Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği bölümüne geçiş yaparak lisans eğitimini tamamlamış. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi FARABİ Değişim Programı ile bir dönemi orada okumuştur.

2021 Yılında Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Tezli Yüksek Lisansını

“48-72 Aylık Çocukların Öz-Düzenleme Düzeylerinin, Annelerinin Ebeveyn Gündelik Zorluklar Düzeyi ile Algılanan Anne-Öğretmen Etkileşimine Etkisinin İncelenmesi” üzerine yaparak uzmanlığını tamamlamıştır

Anaokulu öğretmenliği ve eğitim koordinatörlüğünün ardından çeşitli kurumlarda anaokulu müdürlüğü yapmıştır.

Çeşitli projelerde ve bilimsel araştırmalarda yer alarak ulusal ve uluslararası sözlü bildiriler sunmuş.

Keleş, S. ve Bilek, T. (2013) “Anne-Çocuk Etkileşimi Yolu ile Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Okuma Farkındalıklarının Arttırılması, 48-60 Aylık Çocuklarda Anne Eğitimi Yolu ile Paylaşımlı Kitap Okuma Alışkanlığının Kazandırılması" (EYFOR 2013).

Keleş, S. ve Bilek,T. (2021) Mevsimler ve Ebeveyn Çocuk Oyunları: Kardan Adam Örneği, araştırmasını yaparak, İnternational Conress of Early Childhood Outdoor Practices (ICECOP) Sakarya/TURKEY

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza Evinde annelerinin yanında kalan çocuklara sosyal sorumluluk projesi olarak satranç eğitimi vermek üzere projeyi uygulamış. DENVER 2 Gelişimsel Tarama Testi Uygulayıcısı, Oyun Terapisti, Yaratıcı Drama Eğitmeni ve AB Hibe projeleri yazma eğitimi gibi alanında birçok eğitime katılarak çocukluk çağının sağlıklı ve mutlu yaşanması için gelişimini sürdürmeye devam etmektedir.